Phụ kiện cho tủ bảng điện

Phụ kiện cho tủ bảng điện

DÂY CÁP ĐIỆN & PHỤ KIỆN
 Phụ Kiện cho tủ điện:   Dây Rút nhựa (dây xiết cáp, dây bó cáp) - Dây gút sắt - Đế dán - Dây xoắn ruột gà - Chữ số đánh dấu ký hiệu dây - Băng keo cách điện - Ống co nhiệt (cách điện và đánh dấu pha cho thanh cái busbar) - Ống co nhiệt TE (màu xanh sọc vàng cho thanh nối đất) - Đế gối thanh cái (sứ đỡ bằng nhựa phíp) - Thanh đỡ busbar (phíp) - Thanh trung tính, thanh te (thanh đồng 12, 18, 22, 24, 30, 36 lỗ) - Thanh lược 1 pha, 3 pha - Cầu đấu dây (terminal, domino), chặn sắt - Thanh ray (DIN rail) - Cầu chì, đế chì (Fuse) - Trunking nhựa (máng đi dây) -…
Đọc thêm